phone icon 04107 - 8770 777
mail iconinfo@dls-logistics.de
wiadomość ikona biuletyn ikona

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Witamy na naszej witrynie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, witryną internetową i naszymi produktami. Ochronę prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową traktujemy poważnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Anonimowe gromadzenie danych

Obowiązuje zasada, że osoby odwiedzające witrynę internetową firmy dls Land und See Speditionsgesellschaft mbH nie muszą określać swej tożsamości. Otrzymujemy tylko informacje o nazwie dostawcy usług internetowych osoby odwiedzającej, stronie internetowej, z której osoba odwiedzająca przeszła do naszej witryny oraz stronach, które przegląda na naszej witrynie. Te informacje są poddawane analizie dla celów statystycznych. Osoba odwiedzająca naszą witrynę internetową zachowuje swą anonimowość.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe tylko w przypadkach, gdy zostaną one nam udostępnione przez użytkownika strony, na przykład w celu realizacji umowy, przeprowadzenia ankiety lub rejestracji użytkownika w celu korzystania z indywidualnych usług. W ramach świadczenia indywidualnych usług przez firmę dls wprowadzone podczas rejestracji przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamy i prowadzenia badań rynkowych oraz indywidualnego ukształtowania usług świadczonych w formie elektronicznej pod warunkiem uzyskania stosownej zgody użytkownika.

Ponadto w przypadku uzyskania zgody użytkownika, na podstawie informacji wyświetlanych przez niego w trakcie odwiedzin witryny internetowej firmy dls będzie tworzony profil użytkownika witryny. Umożliwi nam to indywidualne opracowywanie reklam i ofert przeznaczonych dla danego użytkownika.

Korzystanie z danych osobowych i udostępnianie ich osobom trzecim

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryny internetowej firmy dls Land und See Speditionsgesellschaft mbH będą wykorzystywane bez zgody osoby fizycznej, której dane dotyczą, tylko do realizacji umowy i przetwarzania zapytań. Ponadto dane osobowe będą wykorzystywane do celów reklamy i prowadzenia badań rynkowych, a także do indywidualizacji usług świadczonych w formie elektronicznej przez firmę dls pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Wykorzystanie danych osobowych w celu opracowania indywidualnej reklamy skierowanej do osoby, której dane dotyczą, wymaga również uzyskania jej stosownej zgody. Ponieważ zgoda na wykorzystanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach może obejmować również ich przekazanie dla spółek koncernu ISEO oraz wybranych przez osobę, której dane dotyczą, partnerów biznesowych koncernu ISEO, dane osobowe mogą być także przekazywane dla tych podmiotów. Poza tymi przypadkami dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Jeśli pewne fragmenty lub sformułowania niniejszego wykluczenia odpowiedzialności cywilnej nie są zgodne z obowiązującymi lub znowelizowanymi w przyszłości przepisami prawa lub nie są zgodne z nimi w pewnym zakresie, to nie narusza to ważności pozostałych uregulowań. Aby zapewnić użytkownikom naszych stron internetowych jak najpełniejsze informacje, umieściliśmy na nich odsyłacze do stron internetowych osób trzecich. O ile nie jest to oczywiste, zwracamy uwagę na fakt, że są to odsyłacze do stron zewnętrznych. Firma dls nie ma żadnego wpływu na treści ani formę stron internetowych osób trzecich. Dlatego zapewnienia sformułowane w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych nie obowiązują na tych stronach.

Wykorzystywanie usług świadczonych oraz treści udostępnianych przez osoby trzecie

Niniejsza witryna internetowa może wykorzystywać treści udostępniane przez osoby trzecie, jak np. filmy z portalu YouTube, mapy Google, kanały RSS lub materiały graficzne z innych stron internetowych. Ma to miejsce zawsze przy założeniu, że osoby oferujące owe treści (w dalszym ciągu zwane "oferentem zewnętrznym") rozpoznają adres IP użytkownika, gdyż bez adresu IP nie można przesłać żadnych treści do przeglądarki internetowej użytkownika. Udostępnianie tych treści wymaga zatem posiadania adresu IP. Dokładamy starań, aby korzystać tylko z takich treści, których oferenci wykorzystują adres IP wyłącznie do przesłania treści. Jednakże nie mamy żadnego wpływu na zapisywanie adresu IP przez oferentów zewnętrznych, na przykład w celach statystycznych. O ile posiadamy w tym zakresie wiedzę, będziemy informować użytkowników o takiej sytuacji.

Piwik

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Piwik, oprogramowania typu „open source” służącego do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. Piwik wykorzystuje tzw. „ciasteczka", będące plikami tekstowymi, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych. Uzyskane za pomocą „ciasteczek" informacje dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej są zapisywana na serwerze operatora w Niemczech. Adres IP zostaje zanonimizowany niezwłocznie po jego przetworzeniu i przed zapisaniem. Poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej użytkownik może zablokować obsługę „ciasteczek". Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku mogą ewentualnie wystąpić pewne ograniczenia przy korzystaniu z funkcji dostępnych na niniejszej witryny internetowej.

Wycofanie zgody, modyfikacje, wprowadzanie zmian i aktualizacji

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania na stosowne życzenie informacji dotyczących jego zgromadzonych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zablokowania i usunięcia własnych danych osobowych, o ile nie narusza to ustawowych obowiązków przechowywania danych.